Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen 4 Paws & Claws en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.
1.2. 4 Paws & Claws heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3. Door te bestellen via de website of via andere kanalen, geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

2. Prijzen
2.1. Alle op de website vermelde prijzen zijn vermeld in euro en exclusief verzendkosten.
2.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden.

3. Betaling
3.1. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 10 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de
factuur te vermelden. Facturen die niet binnen de 10 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden
beschouwd. Zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken.
3.2.1. Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt)
na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van :
a. € 20 als het verschuldigde saldo lager of gelijk aan € 150 is;
b. € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is,
c. € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.
3.2.2. Bij gebreke aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt)
na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd belope van de:
referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in art. 5,lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransactie. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.
3.3. Alle facturen zijn contant betaalbaar voor levering van de goederen. Bestellingen ,om het even op welke manier, worden pas uitgevoerd na ontvangst van het
verschuldigd bedrag tenzij anders overeengekomen.
3.4. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling. De overdracht van de risico’s gebeurt echter bij de levering.
3.5. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk bevoegd met uitsluiting van de rechtbanken van welk arrondissement ook.

4. Levering
4.1. Er kan verzonden worden via brievenbuspost of pakketpost. Wanneer de koper kiest voor brievenbuspost, dan is dit op zijn verantwoordelijkheid. Bij het kiezen van pakketpost, wordt er een track & trace voorzien, bij brievenbuspost is dit niet mogelijk.
4.2. Na het definitief maken van de bestelling zal 4 Paws & Claws de bestelling zo spoedig mogelijk maken en verzenden.

5. Aansprakelijkheid
5.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.
5.2. De koper is verantwoordelijk voor het correct doorgeven en bepalen van de maat en kleuren. Wanneer een product te klein of te groot blijkt te zijn, is dit de verantwoordelijkheid van de koper.
5.3. 4 Paws & Claws is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.
5.4. 4 Paws & Claws is niet aansprakelijk voor schade of problemen van de hardware zoals ringen, musketons, gespen, koordstoppers, ...
5.5. 4 Paws & Claws is niet aansprakelijk voor schade of roestvorming van de hardware door contact met zoutwater.
5.6. Aanpassingen die moeten gebeuren door het verkeerd doorgeven van de bovenvermelde gegevens, zijn op kosten van de koper.

6. Klachten
6.1. Klachten dienen:
- in geval van niet conforme of foutief geleverde producten binnen de 3 werkdagen na levering gemeld worden.
- in geval van verborgen gebreken binnen de 5 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek gemeld worden, dit binnen de periode van 2 maanden na ontvangst.
De verkoper zal de gemelde klachten zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 14 kalenderdagen beantwoorden. Indien er een langere tijd nodig is, zal de verkoper jou hiervan op de hoogte stellen.
Bij klachten kunt u ons steeds contacteren via forpawsandclaws@outlook.com

7. Copyright
Er mag niets van deze site of sociale media gekopieerd worden.